Zaznacz stronę

Konkurs zakończony

Wyniki z Facebooka: https://www.facebook.com/careerup/photos/a.708997109253412/1252235761596208/?type=3&theater

Instagram – brak zgłoszeń

Konkurs newsletterowy wygrała Gabriela K.

Gratulacje! 🙂

Mam dla Was wspaniałą wiadomość!

Jestem Prelegentką na konferencji Strefa Zmian – Życie Zawodowe, która już 13 kwietnia odbędzie się w Warszawie.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji szkoleniowej „Strefa Zmian – życie zawodowe”?
✔ do Waszej dyspozycji będą 3 strefy tematyczne – Etat, Własny biznes, Inspiracje – w których jednocześnie odbywają się prelekcje
✔ to Wy jako Uczestnicy jesteście najważniejsi, dlatego samodzielnie szyjecie program na miarę swoich potrzeb (tak, możecie dowolnie przemieszczać się pomiędzy strefami tematycznymi!)
✔ wśród zaproszonych ekspertów i ekspertek jest 100% praktyków
✔ program konferencji szkoleniowej to 100% interaktywnych wykładów oraz warsztatów z elementami wykładu
✔ networking, podczas którego nawiążesz autentyczne, wartościowe relacje
✔ ocena satysfakcji uczestników poprzednich edycji to 4,8/5, gdzie 5 oznacza „jestem bardzo zadowolony/a”.

Dla przypomnienia – garść ważnych informacji:
TERMIN ➡ 13 kwietnia 2019
GODZINY ➡ 10:00 – 17.30
LOKALIZACJA ➡ Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

Sprawdź szczegółowy program konferencji szkoleniowej „Strefa Zmian – życie zawodowe” #StrefaZmian7

Mam do rozdania aż 3 wejściówki na to wspaniałe wydarzenie!
  • Jedna wejściówka powędruje do zwycięzcy konkursu na Facebooku,
  • Jedna do zwycięzcy konkursu na Instagramie,
  • Jedna do zwycięzcy konkursu dla subskrybentów newslettera (jeśli do tej pory nie byłeś na niego zapisany, przykro mi – już za późno. Spróbuj inne kanały!).

Możesz POTROIĆ swoje szanse i wziąć udział w każdym z nich! Jednak jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę. Szczegółowe zasady znajdziesz w poszczególnych kanałach oraz w regulaminie poniżej.

Powodzenia!

Emilia

Regulamin konkursu organizowanego na Facebooku

Organizatorem konkursu jest Emilia Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Projektant Kariery Emilia Wojciechowska, z siedzibą we Wrocławiu (53-441) przy ul. Mosiężnej 7/5. Kontakt z organizatorem konkursu możliwy jest pod adresem e-mail emilia@careerup.pl.

§ 1
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,
2) pracownikiem organizatora,
3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
1) wstępnych,
2) zstępnych,
3) rodzeństwo,
4) małżonka,
5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie, na profilu firmowym na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/careerup/.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.04.2019 o godz. 11:00 i trwa do dnia 07.04.2019 do godz. 23:59.

§ 3
Zadanie konkursowe

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
1) przygotować następującą pracę konkursową: odpowiedź na pytanie “Na którą z prelekcji na tegorocznej konferencji Strefa Zmian – Życie Zawodowe najchętniej bym się wybrał/a i dlaczego?”
2) zgłosić pracę konkursową w następujący sposób: wpisać swoją propozycję w komentarzu do posta konkursowego pod adresem: https://www.facebook.com/664174330402357/posts/1249522341867550/
2. Jeden uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę konkursową w jednym kanale. Konkurs równocześnie odbywa się na fanpage’u na Facebooku, na profilu na Instagramie oraz dla subskrybentów newslettera. Można zgłosić po 1 pracy w każdym kanale, jednak jedna osoba może wygrać tylko 1 nagrodę.
3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4
Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.
4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5
Wybór zwycięzcy

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 1 (słownie: jedną) pracę, która według niego będzie najbardziej kreatywna.
2. Autor pracy wybranej przez organizatora jest zwycięzcą konkursu.
3. Wybór zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 08.04.2019 poprzez zamieszczenie posta na fanpage’u firmowym na Facebooku: https://www.facebook.com/careerup/.

§ 6
Nagroda

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci jednoosobowego zaproszenia (bilet Standard) na Konferencję „Strefa zmian – życie zawodowe”, która odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Zwycięzca otrzyma mailowe zaproszenie na ww. konferencję od Organizatorów
konferencji. Otrzymanie go będzie tożsame z przyznaniem nagrody.
2. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. Może również przekazać nagrodę innej osobie. W takim przypadku należy w wiadomości mailowej przesłanej na adres: emilia@careerup.pl podać imię i nazwisko osoby, która skorzysta z nagrody w zastępstwie Uczestnika. Uczestnik nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
3. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy pocztą elektroniczną. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu e-mail do wysyłki nagrody najpóźniej 10.04.2019 do godz. 15:00.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://emiliawojciechowska.com/konkurs-strefazmian
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres emilia@careerup.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

Regulamin konkursu organizowanego na Instagramie

Organizatorem konkursu jest Emilia Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Projektant Kariery Emilia Wojciechowska, z siedzibą we Wrocławiu (53-441) przy ul. Mosiężnej 7/5. Kontakt z organizatorem konkursu możliwy jest pod adresem e-mail emilia@careerup.pl.

§ 1
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,
2) pracownikiem organizatora,
3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
1) wstępnych,
2) zstępnych,
3) rodzeństwo,
4) małżonka,
5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie, na profilu firmowym na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/career.up.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.04.2019 o godz. 11:00 i trwa do dnia 07.04.2019 do godz. 23:59.

§ 3
Zadanie konkursowe

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
1) przygotować następującą pracę konkursową: zdjęcie pokazujące uczestnika o temacie “Zmieniam…”. Pod zdjęciem należy uzupełnić opis – wyjaśnić, co się dzieje na zdjęciu (np. “Zmieniam koszulkę”).
2) zgłosić pracę konkursową w następujący sposób: wstawić zdjęcie na swoim profilu na Instagramie (profil musi mieć charakter publiczny, aby organizator mógł odnaleźć zgłoszenie), oznaczyć w poście profil @career.up oraz dodać do posta hasztagi #KonkursCareerup #careeruppl #StrefaZmian7.
2. Jeden uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę konkursową w jednym kanale. Konkurs równocześnie odbywa się na fanpage’u na Facebooku, na profilu na Instagramie oraz dla subskrybentów newslettera. Można zgłosić po 1 pracy w każdym kanale, jednak jedna osoba może wygrać tylko 1 nagrodę.
3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4
Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.
4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5
Wybór zwycięzcy

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 1 (słownie: jedną) pracę, która według niego będzie najbardziej kreatywna.
2. Autor pracy wybranej przez organizatora jest zwycięzcą konkursu.
3. Wybór zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 08.04.2019 poprzez zamieszczenie posta na profilu firmowym na Instagramie: https://www.instagram.com/career.up. Organizator oznaczy zwycięzcę w poście.

§ 6
Nagroda

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci jednoosobowego zaproszenia (bilet Standard) na Konferencję „Strefa zmian – życie zawodowe”, która odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Zwycięzca otrzyma mailowe zaproszenie na ww. konferencję od Organizatorów
konferencji. Otrzymanie go będzie tożsame z przyznaniem nagrody.
2. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. Może również przekazać nagrodę innej osobie. W takim przypadku należy w wiadomości mailowej przesłanej na adres: emilia@careerup.pl podać imię i nazwisko osoby, która skorzysta z nagrody w zastępstwie Uczestnika. Uczestnik nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
3. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy pocztą elektroniczną. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu e-mail do wysyłki nagrody najpóźniej 10.04.2019 do godz. 15:00.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://emiliawojciechowska.com/konkurs-strefazmian
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres emilia@careerup.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Regulamin konkursu organizowanego dla subskrybentów newslettera “Listy Motywacyjne”

Organizatorem konkursu jest Emilia Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Projektant Kariery Emilia Wojciechowska, z siedzibą we Wrocławiu (53-441) przy ul. Mosiężnej 7/5. Kontakt z organizatorem konkursu możliwy jest pod adresem e-mail emilia@careerup.pl.

§ 1
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która do dnia 4.04.2019 do godz. 10:00 była aktywnym subskrybentem newslettera “Listy Motywacyjne”, wysyłanego przez Organizatora.
2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,
2) pracownikiem organizatora,
3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
1) wstępnych,
2) zstępnych,
3) rodzeństwo,
4) małżonka,
5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

 

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.04.2019 o godz. 11:00 i trwa do dnia 07.04.2019 do godz. 23:59.

§ 3
Zadanie konkursowe

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
1) przygotować następującą pracę konkursową: odpowiedź na pytanie “Dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś otrzymać zaproszenie na konferencję Strefa Zmian?”.
2) zgłosić pracę konkursową w następujący sposób: należy odpowiedzieć na wiadomość e-mail, w której Organizator poinformował o konkursie, używając opcji “Odpowiedz” lub “Odpowiedz wszystkim” w używanym programie pocztowym. Prace zgłaszane osobną wiadomością e-mail nie
2. Jeden uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę konkursową w jednym kanale. Konkurs równocześnie odbywa się na fanpage’u na Facebooku, na profilu na Instagramie oraz dla subskrybentów newslettera. Można zgłosić po 1 pracy w każdym kanale, jednak jedna osoba może wygrać tylko 1 nagrodę.
3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4
Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.
4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5
Wybór zwycięzcy

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 1 (słownie: jedną) pracę, która według niego będzie najbardziej kreatywna.
2. Autor pracy wybranej przez organizatora jest zwycięzcą konkursu.
3. Wybór zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 08.04.2019 poprzez zamieszczenie informacji na tej stronie (https://emiliawojciechowska.com/konkurs-strefazmian/). Zwycięzca otrzyma też informację drogą mailową.

§ 6
Nagroda

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci jednoosobowego zaproszenia (bilet Standard) na Konferencję „Strefa zmian – życie zawodowe”, która odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Zwycięzca otrzyma mailowe zaproszenie na ww. konferencję od Organizatorów
konferencji. Otrzymanie go będzie tożsame z przyznaniem nagrody.
2. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. Może również przekazać nagrodę innej osobie. W takim przypadku należy w wiadomości mailowej przesłanej na adres: emilia@careerup.pl podać imię i nazwisko osoby, która skorzysta z nagrody w zastępstwie Uczestnika. Uczestnik nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
3. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy pocztą elektroniczną. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu e-mail do wysyłki nagrody najpóźniej 10.04.2019 do godz. 15:00.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://emiliawojciechowska.com/konkurs-strefazmian
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres emilia@careerup.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.